Mechanizmy obronne – pomagają czy przeszkadzają.

Mechanizmy obronne to pojęcie wprowadzone przez twórcę psychoanalizy, Zygmunta Freuda i stosowane przez współczesną psychologię. Oznacza ono sposoby radzenia sobie z wewnętrznymi konfliktami w celu ochrony osobowości (ego), zmniejszenia lęku, frustracji i poczucia winy. Na ogół są one automatyczne i nieuświadomione. W pewnym nasileniu występują praktycznie u każdego człowieka i...

Natrętne myśli, czynności przymusowe

Natrętne myśli, czynności przymusowe są problemem wielu osób. Często przy wykonywaniu czynności właściwie pozbawionej znaczenia zaczynamy odczuwać irracjonalny przymus. Przymusowi ulega się zawsze po to, by czegoś uniknąć. Czy to czegoś nowego, nieznanego, niepewnego, zabronionego, czy też jakiejś pokusy. Gdy wszystko zostaje tak, jak było: przedmioty na biurku ułożone są...