Bliżej Siebie

mgr Joanna Krawczyk

Człowiek jako istota społeczna podświadomie dąży, pragnie satysfakcjonujących, wzmacniających go dających radość, czasami wsparcie relacji z otaczającymi go ludźmi. Zdobycie, utrzymanie i cieszenie się takimi związkami dla niektórych osób może być na tyle obce, trudne, że wolą żyć w dystansie do innych, izolować się od otoczenia często w efekcie doświadczając braku wsparcia, przeciążenia problemami, samotności.

Zwiększenie poczucia sprawczości w tym zakresie i zbudowanie choćby kilku satysfakcjonujących relacji pozwoli poczuć ulgę, zmniejszyć frustrację, zmienić nastawienie do życia.

Zapraszam.

Trudne relacje

ZAPRASZAM