Twój Zaufany Psycholog

O Mnie

mgr

Bliżej Siebie Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny Gorzów Wielkopolski

Jestem psychologiem, pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem a także specjalistą psychoterapii uzależnień
w trakcie procesu certyfikacji. 

W pracy z ludźmi staram się łączyć profesjonalizm – wiedzę z doświadczeniem, które stale poszerzam, doskonalę.

"Zrozumienie siebie jest kluczowe dla zrozumienia drugiego człowieka..."

Ukończyłam:

 • Wyższą Szkołę Humanistyczno- Ekonomiczną w Łodzi na kierunku Pedagogika, specjalność: PSYCHOPEDAGOGIKA
 • Uniwersytet SWPS w Poznaniu, z kolei zdobyłam tytuł PSYCHOLOGA o specjalności PSYCHOLOGIA KLINICZNA
 • STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie
 • TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ w Gorzowie Wlkp.
 • DIAGNOZA KLINICZNA - Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie
 • INTEGRATYWNA SYSTEMOWA PSYCHOTERAPIA ZABURZEŃ LĘKOWYCH I POSTTRAUMATYCZNYCH w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie
 • Inne szkolenia z zakresu: rozwoju osobistego, osób będących w kryzysie, pracy z lękiem, pracy z dzieckiem nadpobudliwym,
  agresywnym czy z zaburzeniem zachowania.
 • Swoją pracę poddaję SUPERWIZJI.

Doświadczenie zawodowe zdobywam od 2005 r.:

 • w przedszkolu, szkołach, Centrum nauki i Biznesu,
 • Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji
 • Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
 • Ośrodku Terapii Uzależnień
 • Szpitalu Psychiatrycznym na Oddziale dla Kobiet i Mężczyzn o Wzmocnionym Zabezpieczeniu

Posiadam także kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych (zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych), rozwijających osobiste kompetencje w zakresie

 • zgłębiania samoświadomości,
 • rozumienia samego siebie, drugiego człowieka,
 • wyrażania emocji
 • skutecznej komunikacji zarówno na polu prywatnym jak i zawodowym.

Bliska jest mi tematyka szeroko pojętych relacji międzyludzkich, czynników na nie wpływających, zarówno w sposób zakłócający jak i przywracający ład, spokój, harmonię. Związana jestem również z tematyką rodzin adopcyjnych czy zastępczych.

W swojej pracy bliskie jest mi podejście integratywne, czyli takie, które łączy w sobie elementy głównych nurtów psychoterapeutycznych takich jak: psychoterapia systemowa, ericksonowska, psychodynamiczna, humanistyczną, procesu czy poznawczo-behawioralna.
Człowieka postrzegam holistycznie, całościowo, jako indywidualną jednostkę, integralną całość. W taki również sposób dopasowuję metody terapii odpowiednie dla skutecznej pracy z danym pacjentem tak by w swoim życiu sięgać po to, co dla danej osoby najlepsze!

Pomagam osobom, które chcą poszerzyć swoją świadomość, wiedzę, nabyć nowe umiejętności, rozwiązać swoje problemy.

Pracuję z osobami dorosłymi, dziećmi, młodzieżą a także prowadzę terapię małżeńską, par.

W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa

Każda profesjonalna pomoc objęta jest tajemnicą zawodową.

Zapraszam do rejestracji pod numerem telefonu: 668 788 835