Bliżej Siebie

mgr Joanna Krawczyk

Zaburzenia lękowe (dawniej: nerwice) są jednymi z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Częściej dotykają kobiet niż mężczyzn, występują zarówno u dorosłych jak i dzieci.
Lęk jest to stan emocjonalny, który związany jest z poczuciem nadchodzącego niebezpieczeństwa. Objawia się w postaci niepokoju lub napięcia. Długotrwały lęk, niepozwalający na swobodne funkcjonowanie, może doprowadzić do zaburzeń. Należy odróżnić lęk od strachu, który to z kolei wywołany jest konkretnym zagrożeniem i zazwyczaj nie ma charakteru długotrwałego.
Fobia jest zaś zaburzeniem nerwicowym, które objawia się jako lęk przed danymi sytuacjami, przedmiotami lub zjawiskami.
Osoba cierpiąca na fobię unika tego, co wywołuje w niej przerażający lęk, a tym samym utrudnia funkcjonowanie w społeczeństwie.
Lęk staje się zaburzeniem, kiedy zaczyna wywierać paraliżujący wpływ na życie danej osoby – kiedy znacząco obniża jakość życia i ogranicza funkcjonowanie (np. powodując unikanie kontaktów społecznych) i jest źródłem cierpienia psychicznego.
Pomoc psychologa, psychoterapeuty może nie tylko pomóc w powrocie do równowagi, ale też zapobiec nawrotom lęku. Stanowi ona najefektywniejszą strategię leczenia zaburzeń lękowych.

ZAPRASZAM