Bliżej Siebie

trudności wychowawcze

mgr Joanna Krawczyk

Trudności wychowawcze to wszelkiego rodzaju czynniki wewnętrzne i zewnętrzne utrudniające prawidłowe zachowanie dzieci i młodzieży. Często szukamy przyczyn nieakceptowanych przez nas zachowań naszych dzieci w sytuacjach zewnętrznych środowisku rówieśniczym, szkolnym. Równie często źródło niepożądanych zachowań może tkwić w błędach nieświadomie popełnianych przez rodziców, ich braku wiedzy lub umiejętności wychowawczych. Nabycie tychże pozwala poprawić relacje z dzieckiem oraz skorygować jego zachowania. Do przyjrzenia się tej problematyce zachęcam wszystkich rodziców.

Zapraszam.

 

 „Nauczysz je latać, ale nie będą latać Twoim lotem.
Nauczysz je marzyć, ale nie będą marzyć Twoimi marzeniami.
Nauczysz je żyć, ale nie będą żyć Twoim życiem.
Mimo wszystko w każdym locie, w każdym życiu, w każdym śnie,
ślad tego co ich nauczyłeś na zawsze tam pozostanie..”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAM