W czym pomagam

Terapia psychologiczna jest możliwością zobaczenia czegoś w nowy sposób, nauką nowych metod doświadczania siebie i rzeczywistości oraz odkrywania i korzystania z tego, czym już dysponujemy. Jest szansą odkrycia swojej wolności i "odpowiedzialności za własne życie, związki, relacje, by być bliżej siebie….

Bliżej Siebie Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny

mgr Joanna Krawczyk

mgr Joanna Krawczyk

Twój Zaufany Psycholog

Natrętne myśli, czynności przymusowe

Natrętne myśli, czynności przymusowe są problemem wielu osób. Często przy wykonywaniu czynności właściwie pozbawionej znaczenia zaczynamy odczuwać irracjonalny przymus. Przymusowi ulega się zawsze po to,

Depresja Pomoc Psychologiczna

Depresja jest często używanym terminem dla określenia różnorakich stanów o charakterze obniżonego nastroju, braku chęci do życia, aktywności w różnych jego obszarach. Jednakże depresja jest

Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości to nie choroba, którą można „złapać”, albo się z nią urodzić, to raczej sposób bycia. Zaburzenia osobowości rozwijają się wraz z dojrzewaniem. To

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe (dawniej: nerwice) są jednymi z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Częściej dotykają kobiet niż mężczyzn, występują zarówno u dorosłych jak i dzieci. Lęk jest

Kryzysy emocjonalne

Kryzysy emocjonalne to utrata równowagi emocjonalnej pod wpływem nieoczekiwanego, nieprzewidywalnego  i potencjalnie szkodliwego zdarzenia lub trudnego przełomu życiowego. Może zdarzyć się każdemu, kryzys jest naturalnym

Rozstania, utrata bliskich, dziecka, żałoba

Rozstania, utrata, odejście kogoś, kto był nam bliski często na resztę życia pozostawia pewien ślad, niejednokrotnie bardzo bolesny… Najtrudniejszy jest okres, w którym stajemy w

Problemy związane z niepłodnością

Przychodzi taki moment w życiu, że  posiadanie potomstwa staje się jednym z największych pragnień. Dbanie o siebie, inwestowanie w rozwój, kariera zawodowa, podróże, pasje… nagle

Problemy rodzinne

Rodzina jest uważana najczęściej za priorytet, cel sam w sobie. Z drugiej strony nasze przeżycia w rodzinie bywają często źródłem bólu i rozczarowania, powodem zmartwień

trudności wychowawcze
W czym pomagam

Trudności wychowawcze

Trudności wychowawcze to wszelkiego rodzaju czynniki wewnętrzne i zewnętrzne utrudniające prawidłowe zachowanie dzieci i młodzieży. Często szukamy przyczyn nieakceptowanych przez nas zachowań naszych dzieci w

Niesatysfakcjonujące związki z ludźmi

Człowiek jako istota społeczna podświadomie dąży, pragnie satysfakcjonujących, wzmacniających go dających radość, czasami wsparcie relacji z otaczającymi go ludźmi. Zdobycie, utrzymanie i cieszenie się takimi