Bliżej Siebie

Uzależnienia Alkoholu Narkotyków Hazardu
mgr Mariusz Krawczyk

mgr Mariusz Krawczyk

specjalista psychoterapii uzależnień

Uzależnienia zarówno te chemiczne (alkohol, narkotyki, leki, nikotyna) jak i niechemiczne (behawioralne) związane z czynnościami przymusowymi takimi jak hazard, korzystanie z internetu, komputera, komórki, gier, a także seks, zakupy itp. stały się ogromnym problemem naszych czasów. Zaburzenia z nimi związane mają charakter wielowymiarowy ponieważ wpływają na wszystkie obszary życia człowieka. Uzależnianie się jest procesem, który może postępować szybko lecz częściej rozwija się przez wiele lat. Działanie mechanizmów choroby powoduje najczęściej efekt, w którym osoba z problemem sama jest przekonana o tym, że żaden problem nie istnieje.
Osoba taka ma również szczególną zdolność ukrywania i przekonywania osób ją otaczających to swoich racji i do tego, że nad wszystkim panuje więc żadnej pomocy nie potrzebuje. Zazwyczaj gdy trafia po pomoc do terapeuty, Ośrodka leczenia jest to moment, gdy choroba rozwinęła się już w znacznym stopniu a konsekwencje uzależnienia są mocno widoczne.

Uzależnienia Alkoholu Narkotyków Hazardu

Pomoc uzależnionym

Oddziaływania terapeutyczne mające na celu pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim mają charakter raczej długotrwały i wymagają systematycznej psychoterapii prowadzonej w Ośrodkach zajmujących się leczeniem uzależnień przez wykwalifikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień.
W ramach oferowanej pomocy psychologicznej GabinetBliżej siebie proponuje osobom zainteresowanym wsparciem, pomocą, diagnozą – konsultacje z zakresu uzależnień przeprowadzane przez specjalistę psychoterapii uzależnień mającym ponad 20 letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

Często niepowodzenia szkolne, wagary, gorsze wyniki w nauce dzieci związane są również z nadmierną stymulacją urządzeniami elektronicznymi, skoncentrowaniem się na tych źródłach przyjemności, które pozwalają uciec od rzeczywistości lecz prowadzą do uzależnienia. W takim przypadku wskazana jest pomoc psychologiczna zarówno dla dziecka jak i dla rodzica. W momencie gdy nie ma jeszcze diagnozy uzależnienia lub występuje ono we wczesnej fazie jest to najlepszy czas na oddziaływania psychologiczne o charakterze profilaktycznym, mające na celu wzmocnienie relacji rodzic – dziecko, wzmocnienie poczucia własnej wartości dziecka w oparciu chociażby o konstruktywne planowanie i spędzanie wolnego czasu.
Zapraszam do terapii osoby, które są zaniepokojone zachowaniem swoim bądź dziecka, w kontekście zapobiegania rozwojowi uzależnienia.

Osoby chcące dowiedzieć się więcej oraz zdobyć informacje praktyczne z zakresu uzależnień zapraszam do artykułów, gdzie znajdą państwo wiele interesujących tematów. Pierwszy z nich będzie dotyczył podstawowych informacji o uzależnieniu i jego leczeniu.

Chciałbym zaproponować Państwu cykl artykułów dotyczących uzależnień oparty na wieloletniej pracy i praktycznemu doświadczeniu w towarzyszeniu osobom uzależnionym w ich długiej drodze do zdrowia, wolności i satysfakcjonującego życia bez uzależnień.
pierwszym z nich chciałbym podzielić się refleksjami na temat wielu mitów związanych z uzależnieniem jako chorobą, jej leczeniem oraz procesem zdrowienia.