Polityka prywatności

– Bliżej Siebie – Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny

Informacja o ochronie Państwa danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

  1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Joanna Krawczyk prowadząca działalność gospodarczą jako Bliżej Siebie – Gabinet Psychologiczno=Pedagogiczny Joanna Krawczyk, NIP: 599-242-43-54, świadczący usługi psychologiczne: ul.Armii Krajowej 27 gab 4,66 -400 Gorzów Wlkp., określany w dalszej części jako „Bliżej Siebie – Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny”.

  1. Jakie Dane osobowe są przetwarzane?

Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, płeć) Bliżej Siebie – Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny pozyskuje oraz przetwarza w celu realizacji usług psychologicznych i opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 9 ust.2 h) RODO. Prowadzona jest dokumentacja konsultacji, badań i spotkań psychologicznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do prawidłowej realizacji usługi psychologicznej niezbędne jest zbieranie informacji o aktualnym stanie psychicznym i fizycznym Klienta. Bez podania powyższych danych nie jest możliwe właściwe świadczenie usług psychologicznych.

W celu sprawnego kontaktu z Państwem Bliżej Siebie – Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny pozyskuje w formie dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa numeru telefonu i/lub adres e-mail oraz imię i nazwisko. Możliwe jest również pozyskiwanie danych w przypadku korzystania przez Państwa ze strony internetowej (pliki cookie).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie (w taki sam sposób, w jaki została wyrażona).

III. Skąd pochodzą Państwa dane?

Państwa dane otrzymaliśmy podczas zapisów na usługi realizowane w ramach działalności Bliżej Siebie – Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny oraz w związku z udziałem w innych usługach świadczonych przez Bliżej Siebie – Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny. Również drogą mailową lub telefoniczną – jeżeli kontakt nastąpił w takiej formie.

  1. Kto, poza Bliżej Siebie – Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny, jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Odbiorcą Państwa danych mogą być współpracujący ze Bliżej Siebie – Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny lekarze różnych specjalności, psychoterapeuci w ramach realizacji procesu leczenia oraz podmioty świadczące obsługę informatyczną (sieć teleinformatyczna, komórkowa).

  1. Jak długo przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Czas przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Bliżej Siebie – Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny jest określony we wskazanych przepisach prawa dot. archiwizacji dokumentów i wynosi 7 lat.

  1. Czy dane osobowe są przetwarzane automatycznie?

W chwili obecnej Bliżej Siebie – Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny nie przetwarza Państwa danych automatycznie (w formie profilowania). Jeżeli wymieniona sytuacja ulegnie zmianie zostaną Państwo o tym poinformowani.

VII. Jakie Prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgodnie z przepisami prawa może dojść do ograniczenia praw związanych z usunięciem danych lub praw do ograniczenia przetwarzania, o czym zostaną Państwo poinformowani przez Bliżej Siebie – Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych (przy czym zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją).

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu prosimy o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do Bliżej Siebie – Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny (telefon gabinetu: 668 788 835, adres e-mail: bliżej.siebie@op.pl).

Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).