Mechanizm Iluzji i Zaprzeczeń cz.I. – w pułapce uzależnionego myślenia.

  Witam wraz z kolejną dawką wiedzy z zakresu uzależnień.   Zgodnie z obietnicą chciałbym przybliżyć wszystkim tematykę psychologicznych mechanizmów uzależnienia, autorem koncepcji których jest profesor Jerzy Mellibruda. Opisał on trzy podstawowe psychologiczne mechanizmy uzależnienia. Działanie ich właśnie jest odpowiedzialne za nieracjonalne myślenie, zachowanie osób uzależnionych, problemy z emocjami, zachowania...

Mechanizmy obronne – pomagają czy przeszkadzają.

Mechanizmy obronne to pojęcie wprowadzone przez twórcę psychoanalizy, Zygmunta Freuda i stosowane przez współczesną psychologię. Oznacza ono sposoby radzenia sobie z wewnętrznymi konfliktami w celu ochrony osobowości (ego), zmniejszenia lęku, frustracji i poczucia winy. Na ogół są one automatyczne i nieuświadomione. W pewnym nasileniu występują praktycznie u każdego człowieka i...